वेदना समानार्थी शब्द मराठी | vedna samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vedna (वेदना). वेदना समानार्थी शब्द मराठी. वेदना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vedna in Marathi.

वेदना समानार्थी शब्द मराठी | vedna samanarthi shabd in Marathi

वेदना शब्दाचा समानार्थी शब्द

वेदना या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वेदना या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वेदना या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वेदना चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वेदना या शब्दासाठी यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vedna in Marathi are yaatna, kal, dukh, vyatha, shul

शब्द समानार्थी
वेदना यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ
vedna yaatna, kal, dukh, vyatha, shul

मी आशा करतो की तुम्हाला वेदना या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वेदना या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vedna samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment