विहार समानार्थी शब्द मराठी | vihar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vihar (विहार). विहार समानार्थी शब्द मराठी. विहार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vihar in Marathi.

विहार समानार्थी शब्द मराठी | vihar samanarthi shabd in Marathi

विहार शब्दाचा समानार्थी शब्द

विहार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण विहार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. विहार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना विहार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

विहार या शब्दासाठी क्रीडा, सहल, भ्रमण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vihar in Marathi are krida, sahal, bhraman

शब्द समानार्थी
विहार क्रीडा, सहल, भ्रमण
vihar krida, sahal, bhraman

मी आशा करतो की तुम्हाला विहार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला विहार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vihar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment