वीज समानार्थी शब्द मराठी | vij samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vij (वीज). वीज समानार्थी शब्द मराठी. वीज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vij in Marathi.

वीज समानार्थी शब्द मराठी | vij samanarthi shabd in Marathi

वीज शब्दाचा समानार्थी शब्द

वीज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वीज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वीज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वीज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वीज या शब्दासाठी चपला, तडीत, बिजली, विद्युत, सौदामिनी, विद्युलता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of vij in Marathi are chapala, tadit, bijli, viduit, saudamini, vidyulata

शब्द समानार्थी
वीज चपला, तडीत, बिजली, विद्युत, सौदामिनी, विद्युलता
vij chapala, tadit, bijli, viduit, saudamini, vidyulata

मी आशा करतो की तुम्हाला वीज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वीज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vij samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment