यज्ञ समानार्थी शब्द मराठी | yadnya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of yadnya (यज्ञ). यज्ञ समानार्थी शब्द मराठी. यज्ञ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of yadnya in Marathi.

यज्ञ शब्दाचा समानार्थी शब्द

यज्ञ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण यज्ञ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. यज्ञ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना यज्ञ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

यज्ञ या शब्दासाठी मख, याग, होम हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of yadnya in Marathi are makh, yaag, hom

शब्द समानार्थी
यज्ञ मख, याग, होम
yadnya makh, yaag, hom

मी आशा करतो की तुम्हाला यज्ञ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला यज्ञ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in yadnya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment