युद्ध समानार्थी शब्द मराठी | yudha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of yudha (युद्ध). युद्ध समानार्थी शब्द मराठी. युद्ध या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of yudha in Marathi.

युद्ध शब्दाचा समानार्थी शब्द

युद्ध या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण युद्ध या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. युद्ध या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना युद्ध चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

युद्ध या शब्दासाठी लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of yudha in Marathi are ladhai, sangar, zunj, sangram, samar, ran

शब्द समानार्थी
युद्ध लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण
yudha ladhai, sangar, zunj, sangram, samar, ran

मी आशा करतो की तुम्हाला युद्ध या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला युद्ध या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in yudha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment