अंतरिक्ष समानार्थी शब्द मराठी | antariksh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of antariksh (अंतरिक्ष). अंतरिक्ष समानार्थी शब्द मराठी. अंतरिक्ष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of antariksh in Marathi.

अंतरिक्ष शब्दाचा समानार्थी शब्द

अंतरिक्ष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अंतरिक्ष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अंतरिक्ष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अंतरिक्ष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अंतरिक्ष या शब्दासाठी अवकाश हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of antariksh in Marathi are avkash

शब्द समानार्थी
अंतरिक्ष अवकाश
antariksh avkash

मी आशा करतो की तुम्हाला अंतरिक्ष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अंतरिक्ष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in antariksh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment