धरती समानार्थी शब्द मराठी | dharti samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dharti (धरती). धरती समानार्थी शब्द मराठी. धरती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dharti in Marathi.

धरती शब्दाचा समानार्थी शब्द

धरती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण धरती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. धरती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना धरती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

धरती या शब्दासाठी धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, मही, भूमी, क्षोणी, धरित्री, अवनी, रसा हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of dharti in Marathi are dharni, pruthvi, vasundhara, vasudha, mahi, bhumi, kshoni, dhartri, avani, rasa

शब्द समानार्थी
धरती धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, मही, भूमी, क्षोणी, धरित्री, अवनी, रसा
dharti dharni, pruthvi, vasundhara, vasudha, mahi, bhumi, kshoni, dhartri, avani, rasa

मी आशा करतो की तुम्हाला धरती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला धरती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dharti samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment