प्रतीक समानार्थी शब्द मराठी | pratik samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of pratik (प्रतीक). प्रतीक समानार्थी शब्द मराठी. प्रतीक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of pratik in Marathi.

प्रतीक शब्दाचा समानार्थी शब्द

प्रतीक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण प्रतीक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. प्रतीक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना प्रतीक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

प्रतीक या शब्दासाठी चिन्ह, खूण हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of pratik in Marathi are chinh, khun

शब्द समानार्थी
प्रतीक चिन्ह, खूण
pratik chinh, khun

मी आशा करतो की तुम्हाला प्रतीक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला प्रतीक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in pratik samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment