आयुष्य समानार्थी शब्द मराठी | aayushya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aayushya (आयुष्य). आयुष्य समानार्थी शब्द मराठी. आयुष्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aayushya in Marathi.

आयुष्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

आयुष्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आयुष्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आयुष्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आयुष्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आयुष्य या शब्दासाठी जीवन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of aayushya in Marathi are jivan

शब्द समानार्थी
आयुष्य जीवन
aayushya jivan

मी आशा करतो की तुम्हाला आयुष्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आयुष्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aayushya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment