अचल समानार्थी शब्द मराठी | achal samanarthi shabd in Marathi

 

अचल समानार्थी शब्द मराठी | achal samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of achal (अचल). अचल समानार्थी शब्द मराठी. अचल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of achal in Marathi.

अचल शब्दाचा समानार्थी शब्द

अचल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अचल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अचल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अचल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अचल या शब्दासाठी स्थिर, शांत, पर्वत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of achal in Marathi are sthir, shant, parvat

शब्द समानार्थी
अचल स्थिर, शांत, पर्वत
achal sthir, shant, parvat

मी आशा करतो की तुम्हाला अचल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अचल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in achal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment