अग्नी समानार्थी शब्द मराठी | agni samanarthi shabd in Marathi

अग्नी समानार्थी शब्द मराठी | agni samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of agni (अग्नी). अग्नी समानार्थी शब्द मराठी. अग्नी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of agni in Marathi.

अग्नी शब्दाचा समानार्थी शब्द

अग्नी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अग्नी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अग्नी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अग्नी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अग्नी या शब्दासाठी आग, अनल, पावक, विस्तव हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of agni in Marathi are aag, anal, pavak, vistav

शब्द समानार्थी
अग्नी आग, अनल, पावक, विस्तव
agni aag, anal, pavak, vistav

मी आशा करतो की तुम्हाला अग्नी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अग्नी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in agni samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment