अपराध समानार्थी शब्द मराठी | aparadh samanarthi shabd in Marathi

अपराध समानार्थी शब्द मराठी | aparadh samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of aparadh (अपराध). अपराध समानार्थी शब्द मराठी. अपराध या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aparadh in Marathi.

अपराध शब्दाचा समानार्थी शब्द

अपराध या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अपराध या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अपराध या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अपराध चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अपराध या शब्दासाठी गुन्हा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of aparadh in Marathi are gunha

शब्द समानार्थी
अपराध गुन्हा
aparadh gunha

मी आशा करतो की तुम्हाला अपराध या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अपराध या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aparadh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment