अपाय समानार्थी शब्द मराठी | apay samanarthi shabd in Marathi

अपाय समानार्थी शब्द मराठी | apay samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of apay (अपाय). अपाय समानार्थी शब्द मराठी. अपाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of apay in Marathi.

अपाय शब्दाचा समानार्थी शब्द

अपाय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अपाय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अपाय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अपाय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अपाय या शब्दासाठी त्रास, इजा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of apay in Marathi are tras, eja

शब्द समानार्थी
अपाय त्रास, इजा
apay tras, eja

मी आशा करतो की तुम्हाला अपाय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अपाय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in apay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment