अत्याचार समानार्थी शब्द मराठी | atyachar samanarthi shabd in Marathi

 

अत्याचार समानार्थी शब्द मराठी | atyachar samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of atyachar (अत्याचार). अत्याचार समानार्थी शब्द मराठी. अत्याचार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of atyachar in Marathi.

अत्याचार शब्दाचा समानार्थी शब्द

अत्याचार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अत्याचार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अत्याचार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अत्याचार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अत्याचार या शब्दासाठी अन्याय, जुलूम हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of atyachar in Marathi are anyay, julum

शब्द समानार्थी
अत्याचार अन्याय, जुलूम
atyachar anyay, julum

मी आशा करतो की तुम्हाला अत्याचार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अत्याचार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in atyachar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment