बहर समानार्थी शब्द मराठी | bahar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bahar (बहर). बहर समानार्थी शब्द मराठी. बहर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bahar in Marathi.

बहर शब्दाचा समानार्थी शब्द

बहर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बहर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बहर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बहर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बहर या शब्दासाठी हंगाम, सुगी हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bahar in Marathi are hangam, sugi

शब्द समानार्थी
बहर हंगाम, सुगी
bahar hangam, sugi

मी आशा करतो की तुम्हाला बहर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बहर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bahar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)