बांधेसूद समानार्थी शब्द मराठी | bandhesud samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bandhesud (बांधेसूद). बांधेसूद समानार्थी शब्द मराठी. बांधेसूद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bandhesud in Marathi.

बांधेसूद शब्दाचा समानार्थी शब्द

बांधेसूद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बांधेसूद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बांधेसूद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बांधेसूद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बांधेसूद या शब्दासाठी रेखीव, सुडौल हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bandhesud in Marathi are rekhiv, sudaul

शब्द समानार्थी
बांधेसूद रेखीव, सुडौल
bandhesud rekhiv, sudaul

मी आशा करतो की तुम्हाला बांधेसूद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बांधेसूद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bandhesud samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment