बंधु समानार्थी शब्द मराठी | bandhu samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bandhu (बंधु). बंधु समानार्थी शब्द मराठी. बंधु या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bandhu in Marathi.

बंधु शब्दाचा समानार्थी शब्द

बंधु या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बंधु या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बंधु या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बंधु चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बंधु या शब्दासाठी भाऊ, भ्राता हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bandhu in Marathi are bhau, bhrata

शब्द समानार्थी
बंधु भाऊ, भ्राता
bandhu bhau, bhrata

मी आशा करतो की तुम्हाला बंधु या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बंधु या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bandhu samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment