बेढव समानार्थी शब्द मराठी | bedhav samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bedhav (बेढव). बेढव समानार्थी शब्द मराठी. बेढव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bedhav in Marathi.

बेढव शब्दाचा समानार्थी शब्द

बेढव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण बेढव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. बेढव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना बेढव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

बेढव या शब्दासाठी बेडौल हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of bedhav in Marathi are bedaul

शब्द समानार्थी
बेढव बेडौल
bedhav bedaul

मी आशा करतो की तुम्हाला बेढव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला बेढव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bedhav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment