भगिनी समानार्थी शब्द मराठी | bhagini samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhagini (भगिनी). भगिनी समानार्थी शब्द मराठी. भगिनी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhagini in Marathi.

भगिनी शब्दाचा समानार्थी शब्द

भगिनी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भगिनी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भगिनी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भगिनी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भगिनी या शब्दासाठी बहीण हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bhagini in Marathi are bahin

शब्द समानार्थी
भगिनी बहीण
bhagini bahin

मी आशा करतो की तुम्हाला भगिनी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भगिनी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in baghani samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment