भान समानार्थी शब्द मराठी | bhan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhan (भान). भान समानार्थी शब्द मराठी. भान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhan in Marathi.

भान शब्दाचा समानार्थी शब्द

भान या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भान या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भान या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भान चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भान या शब्दासाठी शुद्ध, जागृती हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bhan in Marathi are shudh, jagruti

शब्द समानार्थी
भान शुद्ध, जागृती
bhan shudh, jagruti

मी आशा करतो की तुम्हाला भान या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भान या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment