भार समानार्थी शब्द मराठी | bhar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhar (भार). भार समानार्थी शब्द मराठी. भार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhar in Marathi.

भार शब्दाचा समानार्थी शब्द

भार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भार या शब्दासाठी ओझे हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bhar in Marathi are oze

शब्द समानार्थी
भार ओझे
bhar oze

मी आशा करतो की तुम्हाला भार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment