भरवसा समानार्थी शब्द मराठी | bharavsa samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bharavsa (भरवसा). भरवसा समानार्थी शब्द मराठी. भरवसा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bharavsa in Marathi.

भरवसा शब्दाचा समानार्थी शब्द

भरवसा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भरवसा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भरवसा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भरवसा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भरवसा या शब्दासाठी विश्वास, खात्री हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bharavsa in Marathi are vishwas, khatri

शब्द समानार्थी
भरवसा विश्वास, खात्री
bharavsa vishwas, khatri

मी आशा करतो की तुम्हाला भरवसा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भरवसा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bharavsa samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment