भाऊबंद समानार्थी शब्द मराठी | bhauband samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhauband (भाऊबंद). भाऊबंद समानार्थी शब्द मराठी. भाऊबंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhauband in Marathi.

भाऊबंद शब्दाचा समानार्थी शब्द

भाऊबंद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भाऊबंद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भाऊबंद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भाऊबंद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भाऊबंद या शब्दासाठी नातेवाईक, आप्त, सगेसोयरे हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bhauband in Marathi are natevaik, aapt, sagesoyre

शब्द समानार्थी
भाऊबंद नातेवाईक, आप्त, सगेसोयरे
bhauband natevaik, aapt, sagesoyre

मी आशा करतो की तुम्हाला भाऊबंद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भाऊबंद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhauband samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment