भेकड समानार्थी शब्द मराठी | bhekad samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhekad (भेकड). भेकड समानार्थी शब्द मराठी. भेकड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhekad in Marathi.

भेकड शब्दाचा समानार्थी शब्द

भेकड या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भेकड या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भेकड या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भेकड चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भेकड या शब्दासाठी भित्रा, भ्याड, भिरु हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bhekad in Marathi are bhitra, bhyaad, bhiru

शब्द समानार्थी
भेकड भित्रा, भ्याड, भिरु
bhekad bhitra, bhyaad, bhiru

मी आशा करतो की तुम्हाला भेकड या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भेकड या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhekad samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment