भेद समानार्थी शब्द मराठी | bheth samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of bhed (भेद). भेद समानार्थी शब्द मराठी. भेद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of bhed in Marathi.

भेद शब्दाचा समानार्थी शब्द

भेद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण भेद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. भेद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना भेद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

भेद या शब्दासाठी फरक, भिन्नता हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of bhed in Marathi are farak, bhinnata

शब्द समानार्थी
भेद फरक, भिन्नता
bhed farak, bhinnata

मी आशा करतो की तुम्हाला भेद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला भेद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in bhed samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment