छंद समानार्थी शब्द मराठी | chand samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of chand (छंद). छंद समानार्थी शब्द मराठी. छंद या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of chand in Marathi.

छंद शब्दाचा समानार्थी शब्द

छंद या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण छंद या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. छंद या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना छंद चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

छंद या शब्दासाठी नाद, आवड हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of chand in Marathi are naad, aavad

शब्द समानार्थी
छंद नाद, आवड
chand naad, aavad

मी आशा करतो की तुम्हाला छंद या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला छंद या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in chand samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment