चेहरा समानार्थी शब्द मराठी | chehra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of chehra (चेहरा). चेहरा समानार्थी शब्द मराठी. चेहरा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of chehra in Marathi.

चेहरा शब्दाचा समानार्थी शब्द

चेहरा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण चेहरा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. चेहरा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना चेहरा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

चेहरा या शब्दासाठी तोंड, मुख, वदन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of chehra in Marathi are tond, mukh, vadan

शब्द समानार्थी
चेहरा तोंड, मुख, वदन
chehra tond, mukh, vadan

मी आशा करतो की तुम्हाला चेहरा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला चेहरा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in chehra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment