छिद्र समानार्थी शब्द मराठी | chidra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of chidra (छिद्र). छिद्र समानार्थी शब्द मराठी. छिद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of chidra in Marathi.

छिद्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

छिद्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण छिद्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. छिद्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना छिद्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

छिद्र या शब्दासाठी भोक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of chidra in Marathi are bhok

शब्द समानार्थी
छिद्र भोक
chidra bhok

मी आशा करतो की तुम्हाला छिद्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला छिद्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in chidra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment