दागिना समानार्थी शब्द मराठी | dagina samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dagina (दागिना). दागिना समानार्थी शब्द मराठी. दागिना या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dagina in Marathi.

दागिना शब्दाचा समानार्थी शब्द

दागिना या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दागिना या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दागिना या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दागिना चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दागिना या शब्दासाठी अलंकार, भूषण हे समानार्थी शब्द आहेत.

 Samanarthi shabd of dagina in Marathi are alankar, bhushan

शब्द समानार्थी
दागिना अलंकार, भूषण
dagina alankar, bhushan

मी आशा करतो की तुम्हाला दागिना या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दागिना या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dagina samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment