दैन्य समानार्थी शब्द मराठी | dainya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dainya (दैन्य). दैन्य समानार्थी शब्द मराठी. दैन्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dainya in Marathi.

दैन्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

दैन्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दैन्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दैन्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दैन्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दैन्य या शब्दासाठी दारिद्र्य हे समानार्थी शब्द आहेत. 

Samanarthi shabd of dainya in Marathi are daridrya

शब्द समानार्थी
दैन्य दारिद्र्य
dainya daridrya

मी आशा करतो की तुम्हाला दैन्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दैन्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dainya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment