दानव समानार्थी शब्द मराठी | danav samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of danav (दानव). दानव समानार्थी शब्द मराठी. दानव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of danav in Marathi.

दानव शब्दाचा समानार्थी शब्द

दानव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दानव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दानव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दानव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दानव या शब्दासाठी राक्षस, दैत्य, असुर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of danav in Marathi are rakshas, daitya, asur

शब्द समानार्थी
दानव राक्षस, दैत्य, असुर
danav rakshas, daitya, asur

मी आशा करतो की तुम्हाला दानव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दानव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in danav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment