दंडवत समानार्थी शब्द मराठी | dandvat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dandvat (दंडवत). दंडवत समानार्थी शब्द मराठी. दंडवत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dandvat in Marathi.

दंडवत शब्दाचा समानार्थी शब्द

दंडवत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दंडवत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दंडवत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दंडवत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दंडवत या शब्दासाठी नमस्कार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of dandvat in Marathi are namaskar

शब्द समानार्थी
दंडवत नमस्कार
dandvat namaskar

मी आशा करतो की तुम्हाला दंडवत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दंडवत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dandvat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment