दंत समानार्थी शब्द मराठी | dant samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dant (दंत). दंत समानार्थी शब्द मराठी. दंत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dant in Marathi.

दंत शब्दाचा समानार्थी शब्द

दंत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दंत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दंत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दंत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दंत या शब्दासाठी दात हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of dant in Marathi are daat

शब्द समानार्थी
दंत दात
dant daat

मी आशा करतो की तुम्हाला दंत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दंत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dant samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment