दारा समानार्थी शब्द मराठी | dara samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dara (दारा). दारा समानार्थी शब्द मराठी. दारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dara in Marathi.

दारा शब्दाचा समानार्थी शब्द

दारा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दारा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दारा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दारा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दारा या शब्दासाठी बायको, पत्नी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of dara in Marathi are bayko, patni

शब्द समानार्थी
दारा बायको, पत्नी
dara bayko, patni

मी आशा करतो की तुम्हाला दारा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दारा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dara samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment