धवल समानार्थी शब्द मराठी | dhaval samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of dhaval (धवल). धवल समानार्थी शब्द मराठी. धवल या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dhaval in Marathi.

धवल शब्दाचा समानार्थी शब्द

धवल या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण धवल या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. धवल या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना धवल चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

धवल या शब्दासाठी पांढरे, शुभ्र हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of dhaval in Marathi are pandhre, shrubhra

शब्द समानार्थी
धवल पांढरे, शुभ्र
dhaval pandhre, shrubhra

मी आशा करतो की तुम्हाला धवल या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला धवल या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dhaval samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment