ज्ञाता समानार्थी शब्द मराठी | dnyata samanarthi shabd in Marathi

 

ज्ञाता समानार्थी शब्द मराठी | dnyata samanarthi shabd in Marathi

Samanarthi Shabd of dnyata (ज्ञाता). ज्ञाता समानार्थी शब्द मराठी. ज्ञाता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of dnyata in Marathi.

ज्ञाता शब्दाचा समानार्थी शब्द

ज्ञाता या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ज्ञाता या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ज्ञाता या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ज्ञाता चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ज्ञाता या शब्दासाठी सुज्ञ, शहाणा, जाणणारा, तज्ज्ञ, ज्ञानी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of dnyata in Marathi are sudnya, shahana, jananara, tadnya, dnyani

शब्द समानार्थी
ज्ञाता सुज्ञ, शहाणा, जाणणारा, तज्ज्ञ, ज्ञानी
dnyata sudnya, shahana, jananara, tadnya, dnyani

मी आशा करतो की तुम्हाला ज्ञाता या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ज्ञाता या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dnyata samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment