दुजा समानार्थी शब्द मराठी | duja samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of duja (दुजा). दुजा समानार्थी शब्द मराठी. दुजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of duja in Marathi.

दुजा शब्दाचा समानार्थी शब्द

दुजा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दुजा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दुजा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दुजा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दुजा या शब्दासाठी दुसरा हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of duja in Marathi are dusara

शब्द समानार्थी
दुजा दुसरा
duja dusara

मी आशा करतो की तुम्हाला दुजा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दुजा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in dija samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment