दुनिया समानार्थी शब्द मराठी | duniya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of duniya (दुनिया). दुनिया समानार्थी शब्द मराठी. दुनिया या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of duniya in Marathi.

दुनिया शब्दाचा समानार्थी शब्द

दुनिया या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दुनिया या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दुनिया या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दुनिया चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दुनिया या शब्दासाठी जग हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of duniya in Marathi are jag

शब्द समानार्थी
दुनिया जग
duniya jag

मी आशा करतो की तुम्हाला दुनिया या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दुनिया या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in duniya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment