दुर्दशा समानार्थी शब्द मराठी | durdasha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of durdasha (दुर्दशा). दुर्दशा समानार्थी शब्द मराठी. दुर्दशा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of durdasha in Marathi.

दुर्दशा शब्दाचा समानार्थी शब्द

दुर्दशा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दुर्दशा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दुर्दशा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दुर्दशा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दुर्दशा या शब्दासाठी दुरवस्था दु : स्थिती हे समानार्थी शब्द आहेत.

Samanarthi shabd of durdasha in Marathi are durvastha, durstithi

शब्द समानार्थी
दुर्दशा दुरवस्था दु : स्थिती
durdasha durvastha, durstithi

मी आशा करतो की तुम्हाला दुर्दशा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दुर्दशा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in durdasha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment