दुर्धर समानार्थी शब्द मराठी | durdhar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of durdhar (दुर्धर). दुर्धर समानार्थी शब्द मराठी. दुर्धर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of durdhar in Marathi.

दुर्धर शब्दाचा समानार्थी शब्द

दुर्धर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण दुर्धर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. दुर्धर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना दुर्धर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

दुर्धर या शब्दासाठी कठीण, गहन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of durdhar in Marathi are kathin, gahan

शब्द समानार्थी
दुर्धर कठीण, गहन
durdhar kathin, gahan

मी आशा करतो की तुम्हाला दुर्धर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला दुर्धर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in durdhar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment