इहलोक समानार्थी शब्द मराठी | ehalok samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ehalok (इहलोक). इहलोक समानार्थी शब्द मराठी. इहलोक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ehalok in Marathi.

इहलोक शब्दाचा समानार्थी शब्द

इहलोक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण इहलोक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. इहलोक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना इहलोक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

इहलोक या शब्दासाठी मृत्यूलोक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ehalok in Marathi are mrutyulok

शब्द समानार्थी
इहलोक मृत्यूलोक
ehalok mrutyulok

मी आशा करतो की तुम्हाला इहलोक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला इहलोक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ehalok samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment