गाय समानार्थी शब्द मराठी | gaay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of gaay (गाय). गाय समानार्थी शब्द मराठी. गाय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of gaay in Marathi.

गाय शब्दाचा समानार्थी शब्द

गाय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गाय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गाय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गाय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गाय या शब्दासाठी धेनु, गो, गोमाता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of gaay in Marathi are dhenu, go, gomata

शब्द समानार्थी
गाय धेनु, गो, गोमाता
gaay dhenu, go, gomata

मी आशा करतो की तुम्हाला गाय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गाय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in gaay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment