गाणे समानार्थी शब्द मराठी | gane samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of gane (गाणे). गाणे समानार्थी शब्द मराठी. गाणे या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of gane in Marathi.

गाणे शब्दाचा समानार्थी शब्द

गाणे या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गाणे या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गाणे या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गाणे चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गाणे या शब्दासाठी गीत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of gane in Marathi are geet

शब्द समानार्थी
गाणे गीत
gane geet

मी आशा करतो की तुम्हाला गाणे या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गाणे या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in gane samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment