गनीम समानार्थी शब्द मराठी | ganim samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ganim (गनीम). गनीम समानार्थी शब्द मराठी. गनीम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ganim in Marathi.

गनीम शब्दाचा समानार्थी शब्द

गनीम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गनीम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गनीम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गनीम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गनीम या शब्दासाठी शत्रू, अरी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ganim in Marathi are shatru, ari

शब्द समानार्थी
गनीम शत्रू, अरी
ganim shatru, ari

मी आशा करतो की तुम्हाला गनीम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गनीम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ganim samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment