गरुड समानार्थी शब्द मराठी | garud samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of garud (गरुड). गरुड समानार्थी शब्द मराठी. गरुड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of garud in Marathi.

गरुड शब्दाचा समानार्थी शब्द

गरुड या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गरुड या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गरुड या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गरुड चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गरुड या शब्दासाठी खगेंद्र, द्विजराज, वैनतेय हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of garud in Marathi are khgendra, dvijraj, vaintey

शब्द समानार्थी
गरुड खगेंद्र, द्विजराज, वैनतेय
garud khgendra, dvijraj, vaintey

मी आशा करतो की तुम्हाला गरुड या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गरुड या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in garud samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment