गवई समानार्थी शब्द मराठी | gavai samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of gavai (गवई). गवई समानार्थी शब्द मराठी. गवई या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of gavai in Marathi.

गवई शब्दाचा समानार्थी शब्द

गवई या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गवई या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गवई या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गवई चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गवई या शब्दासाठी गायक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of gavai in Marathi are gayak

शब्द समानार्थी
गवई गायक
gavai gayak

मी आशा करतो की तुम्हाला गवई या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गवई या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in gavai samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment