घोडा समानार्थी शब्द मराठी | ghoda samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ghoda (घोडा). घोडा समानार्थी शब्द मराठी. घोडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ghoda in Marathi.

घोडा शब्दाचा समानार्थी शब्द

घोडा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण घोडा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. घोडा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना घोडा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

घोडा या शब्दासाठी हय, तुरग, वारू हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ghoda in Marathi are hay, turag, vaaru

शब्द समानार्थी
घोडा हय, तुरग, वारू
ghoda hay, turag, vaaru

मी आशा करतो की तुम्हाला घोडा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला घोडा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ghoda samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment