गृहिणी समानार्थी शब्द मराठी | ghruhini samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ghruhini (गृहिणी). गृहिणी समानार्थी शब्द मराठी. गृहिणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ghruhini in Marathi.

गृहिणी शब्दाचा समानार्थी शब्द

गृहिणी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गृहिणी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गृहिणी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गृहिणी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गृहिणी या शब्दासाठी घरधनिन हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ghruhini in Marathi are ghardhanin

शब्द समानार्थी
गृहिणी घरधनिन
ghruhini ghardhanin

मी आशा करतो की तुम्हाला गृहिणी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गृहिणी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ghruhini samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment