गोष्ट समानार्थी शब्द मराठी | gosht samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of gosht (गोष्ट). गोष्ट समानार्थी शब्द मराठी. गोष्ट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of gosht in Marathi.

गोष्ट शब्दाचा समानार्थी शब्द

गोष्ट या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण गोष्ट या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. गोष्ट या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना गोष्ट चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

गोष्ट या शब्दासाठी कथा, कहाणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of gosht in Marathi are katha, kahani

शब्द समानार्थी
गोष्ट कथा, कहाणी
gosht katha, kahani

मी आशा करतो की तुम्हाला गोष्ट या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला गोष्ट या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in gosht samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment