ग्रंथ समानार्थी शब्द मराठी | granth samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of granth (ग्रंथ). ग्रंथ समानार्थी शब्द मराठी. ग्रंथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of granth in Marathi.

ग्रंथ शब्दाचा समानार्थी शब्द

ग्रंथ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ग्रंथ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ग्रंथ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ग्रंथ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ग्रंथ या शब्दासाठी पुस्तक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of granth in Marathi are pustak

शब्द समानार्थी
ग्रंथ पुस्तक
granth pustak

मी आशा करतो की तुम्हाला ग्रंथ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ग्रंथ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in granth samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment